بعدت

مهراد جم

نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده ♩— بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کرده ♩— جای خالیه دستات منو یاد اون حرفات ♩— امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکسات ♩— بعدت چی میاد به سر قلبم هواییم کردی تو رسما بکن و ببر این دلو ♩— من بی عقل چی میخوام مگه از دنیا ♩— نذاری بری تو تنهام نمیخوام بی تو این دلو ♩— آخه بعدت چی میاد به سر قلبم هواییم کردی تو رسما بکن و ببر این دلو ♩— من بی عقل چی میخوام مگه از دنیا نذاری ♩— بری تو تنهام نمیخوام بی تو این دلو ♩— از اون روزی که من تورو دیدم از همه آدمای دورم بریدم ♩— مث تو تو این دنیا ندیدم آخه جایی بری من میمیرم ♩— تو که میدونستی چرا عاشق کردی دل ساده ی منو کاش بشه برگردی ♩— بعدت چی میاد به سر قلبم هواییم کردی تو رسما بکن و ببر این دلو ♩— من بی عقل چی میخوام مگه از دنیا ♩— نذاری بری تو تنهام نمیخوام بی تو این دلو ♩— آخه بعدت چی میاد به سر قلبم ♩— هواییم کردی تو رسما بکن و ببر این دلو ♩— من بی عقل چی میخوام مگه از دنیا ♩— نذاری بری تو تنهام نمیخوام بی تو این دلو ♩—

نظرات شما

شاید بپسندید