عشق خوش آرایش

حسین توکلی

ماه ترين ماهِ جهانم! نفس باش به جانم در تب و تاب و هيجانم! گرفته زبانم… عاشق و ديوانه ي آنم، که با تو بمانم جان به لبم کردي بس که تو خونسردي…! رفتي که برگردي؛ ماه شب من تويي آرامش آن که شدم رامش عشق خوش آرايش! تاب و تبِ من

نظرات شما

شاید بپسندید