عاشقانه بیا

حسین توکلی

دلرباي من باش که جان از تو بگيرم بي تو قدمام جايي نميرن تو نگاه من باش که دنيارو ببينم دنيا به من و چشم تو خيرن عاشقانه بيا جانان من تو بمان دلبرانه بيا باران من تو بخوان بي بهانه بيا دنياي من تو ببار تازه کن جانم بر جان من تو ببار عاشقانه بيا جانان من تو بمان دلبرانه بيا باران من تو بخوان بي بهانه بيا دنياي من تو ببار تازه کن جانم بر جان من تو ببار آرام دلم باش که طوفاتيه حالم جانم با تو چه خوبه حالم ديوانه ي من باش که مجنون تو باشم تو باش که من زنده بمانم عاشقانه بيا جانان من تو بمان دلبرانه بيا باران من تو بخوان بي بهانه بيا دنياي من تو ببار تازه کن جانم بر جان من تو ببار عاشقانه بيا جانان من تو بمان دلبرانه بيا باران من تو بخوان بي بهانه بيا دنياي من تو ببار تازه کن جانم بر جان من تو ببار

نظرات شما

شاید بپسندید