مهر مادر

رضا صادقی

دوست دارم يه عشق بي دليلو به کي بايد بگم که باورش شه يه دل ميخوام ازم نپرسه هيچي يه دل ميخوام ديوونگي سرش شه به کي بايد بگم که بعضي وقتها عاشق شدن حساب کتاب نداره ميخوام بگم جرئتشو ندارم ميخوام نگم حرصمو در مياره دوست دارم اين آرزوي دورو رو کجاي دنيا با خودم کشيدم کاشکي ميشد به جز تو يادم بره هرچي که دل بستن و دل بريده تو مهربونيات يه چيز ديگه است يه وقتها بي بهونه و اضافي فقط دوستم داري برات مهم نيست درست مثل عشق هاي بي تلافي تو مهر مادرانت از بهشته حس ميکنم بال فرشته داري توو گوش من صداي دريا ميدي دستاتو که رو قلب من ميذاري منو ببخش اگه برات نموندم گذشتم و گذشتم از کنارت منو ببخش اگه توو اين هياهو بدون من ميگذره روزگارت منو ببخش اگه يه قلب کوچيک طاقت دوست داشتنتو نداره ميخواد بهت بگه ولي بلد نيست اداي دوست داشتنو در مياره

نظرات شما

شاید بپسندید