برگرد

نوران نوران

متن آهنگ برگرد نوران حل نمیشه مشکلم بعد تو من هر چی غصه اس جمع شده توی دلم بی من دیگه سمت اون دریا نرو موج دریا بود گرفت جون منو آروم میزنه بارون این شبا بی تو بد میشم داغون میزون نمیشه حال من از وقتی که رفتی نمیده این دلم تورو به هیچ کسی ترجیح برگرد و یه کاری بکن دیوونه آشوبم هر کی میپرسه حالمو بهش میگم خوبم میزون نمیشه حال من از وقتی که رفتی نمیده این دلم تورو به هیچ کسی ترجیح برگرد و یه کاری بکن دیوونه آشوبم هر کی میپرسه حالمو بهش میگم خوبم آروم میزنه بارون این شبا بی تو بد میشم داغون میزون نمیشه حال من از وقتی که رفتی نمیده این دلم تورو به هیچ کسی ترجیح برگرد و یه کاری بکن دیوونه آشوبم هر کی میپرسه حالمو بهش میگم خوبم میزون نمیشه حال من از وقتی که رفتی نمیده این دلم تورو به هیچ کسی ترجیح برگرد و یه کاری بکن دیوونه آشوبم هر کی میپرسه حالمو بهش میگم خوبم حل نمیشه مشکلم بعد تو من هرچی غصه اس جمع شده توی دلم

نظرات شما

شاید بپسندید