دانلود آهنگ باورم کن علی زند وکیلی

علی زند وکیلی

رفتی؛ که من در نیمه ی تاریکِ این سیاره باشـم… رفتی؛ که مثلِ سایه ای، روی زمین آواره باشـم… رفتی وُ جای خالیت را در کنارم، حس نکــردی! رفتی وُ چیزی از عذابِ انتظارم، حس نکـردی! می سـوزم؛ امّا آتشِ عشقِ تو، خاموشی ندارد… می میــرم؛ امّا داغِ چشمانت، فراموشی ندارد… باید مرا باور کنی! تنهـــاترین مردِ زمینـــم… تو؛ در طلوعِ تازه ای… من؛ در غروبِ آخرینــم… من؛ بی تو در شبهــای دلتنگی، اسیرم… بـاورم کن! من؛ بی تو مثلِ تک درختی، در کویــرم… بـاورم کن! زیبـــای من؛ در جشنِ میلادِ تو وُ زیبــاییِ تو من؛ آخرین شمعـــم، که می خواهم بمیــرم! باورم کــــن! باورم کـــــن! باید مرا باور کنی! من با توأم، هر جــا که باشی… شایــد؛ تو هم دلتنگی ام را حس کنی، تنهـا که باشی… با من، بمان… با من، بخوان؛ افسانه ی تنهـایی ات را… با من، بمان… در چشمهای من ببین، زیبــایی ات را! تنظیم قطعه ، میکس و مستر : سعید زمانی من؛ بی تو در شبهای دلتنگی، اسیـرم… باورم کن! من؛ بی تو مثلِ تک درختی، در کویـرم… باورم کن! زیبای من؛ در جشنِ میـلادِ تو وُ زیبـاییِ تو من؛ آخرین شمعم، که می خواهم بمیــرم! بـــاورم کن! بـــــاورم کن!

نظرات شما

شاید بپسندید